วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ในโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ในโรงภาพยนตร์เครือ เอส เอฟ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,800,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,800,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content