วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ชุดหลักสูตรด้าน Credit Academy ปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ชุดหลักสูตรด้าน Credit Academy ปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,990,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,990,200.00

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content