วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อรองรับการเปิดการให้บริการ Debit on MyMo โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อรองรับการเปิดการให้บริการ Debit on MyMo โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,223,489.75

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,223,489.75

วันที่ประกาศ : 20 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content