วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริหารจัดการและบริการข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริหารจัดการและบริการข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,700,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,700,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content