วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

9,101,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,101,000.00

วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content