วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนหนองจิก ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนหนองจิก ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

5,268,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,268,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content