วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

วงเงินงบประมาณ

11,197,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

11,197,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content