วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูล โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูล โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,596,709.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,596,709.50

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content