วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในรูปแบบวิดีโอ (Video Clip) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในรูปแบบวิดีโอ (Video Clip) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,412,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,412,400.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content