วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

960,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

772,788.24

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content