วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,844,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,517,000.00

วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content