วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอู่จอดเรือ ธนาคารออมสิน กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอู่จอดเรือ ธนาคารออมสิน กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

682,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

682,000.00

วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content