วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดหาพื้นที่ออกบูธงาน Money Expo ประจำปี 2564 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดหาพื้นที่ออกบูธงาน Money Expo ประจำปี 2564 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

10,982,239.25

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,982,239.25

วันที่ประกาศ : 1 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content