วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำแผนวัดระดับ ความรู้และแผนพัฒนาบุคลากรด้านสินเชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำแผนวัดระดับ ความรู้และแผนพัฒนาบุคลากรด้านสินเชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

2,950,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,950,000.00

วันที่ประกาศ : 12 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content