วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับการรายงานชุดข้อมูล (Data Set) ตามมาตรฐาน TFRS9 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับการรายงานชุดข้อมูล (Data Set) ตามมาตรฐาน TFRS9 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,632,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,632,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content