วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,486,630.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,486,630.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content