วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน และเว็บไซต์ CSR โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน และเว็บไซต์ CSR โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,999,999.58

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,999,999.58

วันที่ประกาศ : 13 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content