วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริการทดสอบออนไลน์เพื่อประเมินความพร้อมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง สำหรับโครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริการทดสอบออนไลน์เพื่อประเมินความพร้อมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง สำหรับโครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

950,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

950,000.00

วันที่ประกาศ : 5 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content