วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำซองพลาสติกใส่สมุดเงินฝากและสลากออมสิน โดยวิธีสอบราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างทำซองพลาสติกใส่สมุดเงินฝากและสลากออมสิน โดยวิธีสอบราคา

วงเงินงบประมาณ

1,710,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,710,000.00

วันที่ประกาศ : 30 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content