วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมโครงการ GSB Talent Innovation Immersion Lab Grand Slam

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมโครงการ GSB Talent Innovation Immersion Lab Grand Slam

วงเงินงบประมาณ

2,590,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,590,000.00

วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content