วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Innovative Talent Development Program รุ่น 4 ปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Innovative Talent Development Program รุ่น 4 ปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,012,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,012,000.00

วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content