วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตรทักษะการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตรทักษะการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,954,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,954,100.00

วันที่ประกาศ : 2 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content