วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตามหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป (NPLs – WO) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตามหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป (NPLs – WO) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,000,000.00

วันที่ประกาศ : 11 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content