วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริการ ดูแลระบบ บริหารจัดการ รวมทั้งผลิตและวางสื่อตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ของ LINE Official Account สำหรับโครงการ GSB NOW โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริการ ดูแลระบบ บริหารจัดการ รวมทั้งผลิตและวางสื่อตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ของ LINE Official Account สำหรับโครงการ GSB NOW โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

18,506,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,506,000.00

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content