วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสิน และระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรม ปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสิน และระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งนวัตกรรม ปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

5,200,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,991,418.75

วันที่ประกาศ : 8 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร