วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาร้านค้าพันธมิตร ในหมวดร้านอาหาร เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พร้อมผลิตและ จัดวางสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดหาร้านค้าพันธมิตร ในหมวดร้านอาหาร เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พร้อมผลิตและ จัดวางสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

983,500.13

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

983,500.13

วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content