วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ธนาคารออมสินสำนักราชดำเนิน ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

514,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

514,800.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content