วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM ) พร้อม Software ยี่ห้อ Wincor รุ่น Procash280 จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM ) พร้อม Software ยี่ห้อ Wincor รุ่น Procash280 จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

54,639,360.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

54,639,360.00

วันที่ประกาศ : 29 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร