วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการบัตรเดบิตประจำปี 2563 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการบัตรเดบิตประจำปี 2563 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,790,052.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,790,052.50

วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร