วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร งานออมสินเพื่อสมุย (Samui Model) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร งานออมสินเพื่อสมุย (Samui Model) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,839,608.80

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,839,608.80

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร