วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก จำนวน 700,000 เล่ม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก จำนวน 700,000 เล่ม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,890,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,890,000.00

วันที่ประกาศ : 5 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร