วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่ภาพลักษณ์ธนาคารออมสินผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ในโรงภาพยนต์เครือ เอส เอฟ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่ภาพลักษณ์ธนาคารออมสินผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ในโรงภาพยนต์เครือ เอส เอฟ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

10,000,000.00

วันที่ประกาศ : 30 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content