วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก จำนวน 1,500,000 เล่ม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก จำนวน 1,500,000 เล่ม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,050,000.00

วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร