วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางจอดิจิตอลและสื่อโฆษณาบนทางเท้า (Fonebooth) ในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางจอดิจิตอลและสื่อโฆษณาบนทางเท้า (Fonebooth) ในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content