วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคาร 2, 3, 4 และ 9 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
Skip to content