วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสงเคราะห์ชีวิตที่จ้างพัฒนา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสงเคราะห์ชีวิตที่จ้างพัฒนา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content