วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างบริษัทเพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศของลูกค้าองค์กรในกิจกรรม “Pay & Go with GSB CoIB” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างบริษัทเพื่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศของลูกค้าองค์กรในกิจกรรม “Pay & Go with GSB CoIB” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

962,500.00

วันที่ประกาศ : 25 มิ.ย. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content