วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในนิตยสาร Gourmet & Cuisine/ นิตยสาร Tamago / Tamago Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในนิตยสาร Gourmet & Cuisine/ นิตยสาร Tamago / Tamago Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

561,750.00

วันที่ประกาศ : 15 พ.ค. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content