วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการโครงการนำผู้บริหารและคณะทำงาน TQA/SEPA ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก “

“ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการโครงการนำผู้บริหารและคณะทำงาน TQA/SEPA ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content