วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณเงินสำรองประกันภัย รายไตรมาส และจัดทำรายงานการกำหนดสมมติฐานค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2562 โดยวิธรพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณเงินสำรองประกันภัย รายไตรมาส และจัดทำรายงานการกำหนดสมมติฐานค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2562 โดยวิธรพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content