วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตของสมนาคุณประเภท กระเป๋าผ้า GSB Be Healthy & Happy สำหรับลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝากผู้สูงวัย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตของสมนาคุณประเภท กระเป๋าผ้า GSB Be Healthy & Happy สำหรับลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝากผู้สูงวัย โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content