วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาประเมิน Gap ระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน (Anti-bribery Management System) ตามโครงสร้างของมาตรฐาน ISO 37001:2016 “

“ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาประเมิน Gap ระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน (Anti-bribery Management System) ตามโครงสร้างของมาตรฐาน ISO 37001:2016 “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content