วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริษัทให้บริการรับ-ส่ง แฟ้ม และเอกสาร ของศูนย์สินเชื่อรายย่อย สำนักสินเชื่อรายย่อย สายงานกิจการสาขา 1 ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริษัทให้บริการรับ-ส่ง แฟ้ม และเอกสาร ของศูนย์สินเชื่อรายย่อย สำนักสินเชื่อรายย่อย สายงานกิจการสาขา 1 ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content