วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการท่องเที่ยวไทย 1 ในโลก และเศรษฐีบ้านทุ่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการท่องเที่ยวไทย 1 ในโลก และเศรษฐีบ้านทุ่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content