วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งและรื้อถอนไฟประดับชั่วคราว บริเวณอาคาร 1 และบริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (แบบคืนวัสดุ) โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างติดตั้งและรื้อถอนไฟประดับชั่วคราว บริเวณอาคาร 1 และบริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (แบบคืนวัสดุ) โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content