วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ดิจิทัล ช่อง 19 โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ดิจิทัล ช่อง 19 โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

1,200,000.00

วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร