วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตของสมนาคุณสำหรับลูกค้าสมัครบัตรเดบิตใหม่ ประเภทกระเป๋า

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตของสมนาคุณสำหรับลูกค้าสมัครบัตรเดบิตใหม่ ประเภทกระเป๋า

วงเงินงบประมาณ

27,000,000.00

วันที่ประกาศ : 1 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร