วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์รายการ ท่องเที่ยวไทย 1 ในโลก และ เศรษฐีบ้านทุ่ง โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์รายการ ท่องเที่ยวไทย 1 ในโลก และ เศรษฐีบ้านทุ่ง โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

5,623,920.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร