วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมตลาดนัดออมสินสีชมพู ภายใต้ชื่องาน ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย ร่วมโครงการดนตรีธนาคารโรงเรียน กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ภายใต้แนวคิด เสียงใสไมค์ชมพู โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมตลาดนัดออมสินสีชมพู ภายใต้ชื่องาน ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย ร่วมโครงการดนตรีธนาคารโรงเรียน กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ภายใต้แนวคิด เสียงใสไมค์ชมพู โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

21,000,000.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร