วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

2,503,800.00

วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร